Världsbutiken

Hallsberg

Nyheter

Butiken är öppen

alla vardagar och lördagar

Måndag - fredag 10 - 18

Lördagar 10 - 13

 

Om Fair Trade Beyond 2015

Den globala kampanjen "Fair Trade Beyond 2015" samlar aktörer från rättvishandelsrörelsen världen över för att ta in rättvisa handelsbestämmelser i det nya ramverk som ska ersätta millenniemålen. I Fair Trade Beyond 2015-deklarationen formuleras rörelsens viktigaste krav på utvecklingen och målet är att så många som möjligt från myndigheter, näringsliv och civilsamhället ska ställa sig bakom deklarationen som kommer att skickas till FN:s toppmöte om millenniemålen i september. Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister, är en av de 30 personer som utsetts att bearbeta underlaget till det nya ramverket och uppropet kommer att överlämnas till henne efter World Fair Trade Day. >>> Folder (pdf)

Handla schysst!

När du handlar i en världsbutik får du bra varor samtidigt som du bidrar direkt till att människor får en värdigare inkomst och bättre arbetsförhållanden.

Barn deltar inte i produktionen och de som arbetar i verksamheten har rätt att organisera sig fackligt.

De verkar också aktivt för att göra verksamhet och produktion mer miljövänlig.

Du bidrar till att sådant som är självklart för oss också ska vara det för alla.

Nästa gång du ska handla - handla schysst!

Världsbutiken i Hallsberg

drivs av en förening och är ett alternativ samt ett komplement till övrig handel. Butiken ska ge människor i Hallsberg och hela Sydnärke möjlighet att handla varor som är producerade enligt kriterierna för Rättvis handel och Rättvisemärkt. Butiken ska också informera och bilda opinion kring rättvisefrågor i internationell handel. Allt arbete är ideellt.

 

Världsbutiken Hallsberg 2013 © Copyright

Välkommen till butiken där man handlar schysst!